Amennyiben feltöltött vagy elküldött önéletrajza megfelelt a kiírásban szereplő elvárásoknak:

1) Kollégáink 2 munkanapon belül felveszik Önnel a kapcsolatot és ezt követően.
2) 1 héten belül tud jönni cégünkhöz interjúra és amennyiben az sikeresen zárul.
3) Kollégáink készítenek egy összefoglalót és az önéletrajzával együtt továbbküldik megbízóinkhoz.
     Amennyiben a megbízó is pozitív választ ad a következő interjú már közvetlenül a megbízóval történik.
4) Ha a megbízónál sikeres volt az interjúja, akár az önéletrajz beadástól számított 2 héten belül ajánlatot is kaphat!

Önéletrajz feltöltése (kötelező)                                         

További melléklet feltöltése (pl. motivációs levél...)     
A feltölthető dokumetum maximális mérete 5MB, formátuma pdf, doc, docx, txt lehet.Kérjük segítse munkánkat további adatainak megadásávalTapasztalatok

Végzettség
Általános iskolaSzakiskolaSzakmunkásképzőKözépiskolaFőiskolaEgyetem

NyelvtudásADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS


Egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a WhiteSkiff Jobs Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Gesztenyés Torony. ép. 3. em.; Cégjegyzékszám: 01 09 299645; Adószám: 25977426-2-43; elérhetőség: wsjobs@wsjbs.hu; a továbbiakban: „WhiteSkiff Jobs Kft.” vagy „Adatkezelő”) a jelen nyilatkozattól formailag különálló dokumentumokban megtalálható, vagy más módon kifejezetten munkaerő-közvetítés céljából önkéntesen megadott adataimat megismerje, elektronikus és/vagy papír alapon tárolja (tehát a számomra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a megadott adataimat kezelje), betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az Adatkezelő saját Adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezéseit.


Tudomásul veszem, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezésem során referencia személyt jelöltem meg, e személlyel a WhiteSkiff Jobs Kft. munkatársa szakmai tapasztalataim ellenőrzése céljából a kapcsolatot felveheti;


Hozzájárulok ahhoz, hogy a WhiteSkiff Jobs Kft., mint Adatkezelő a munkaerő-közvetítés céljából megadott adataimat a feltételek fennállása esetén - azaz amennyiben a pályázatomban/önéletrajzomban megadott paraméterek megfelelnek a potenciális munkáltató(k) által előzetesen megadott feltételrendszernek, elvárásoknak – a potenciális munkáltató(k) részére, mint harmadik személy(ek) részére a munkaerő-közvetítési cél megvalósulása érdekében továbbítsa;


Hozzájárulok ahhoz, hogy a WhiteSkiff Jobs Kft. a rendelkezésére bocsátott adataimat az adataim tárolására szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerben a jelentkezésemtől számított 2 évig eltárolhassa abban az esetben is, ha nem a pályázatom kerül kiválasztásra annak érdekében, hogy az adatkezelő a számomra megfelelő pozíció későbbi megnyílásakor – kifejezetten munkaerő közvetítés céljából - a kapcsolatot velem felvehesse;


Nyilatkozom, hogy az adatkezelő http://wsjobs.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ linken elérhető, jelen hozzájárulásban foglalt adatkezelésre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóját, valamint az abban foglalt jogaimat és jogorvoslati lehetőségeimet megismertem és tudomásul vettem.