ALAP ADATOK

  A feltölthető dokumetum maximális mérete 5MB, formátuma pdf lehet.


  ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS


  Egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a WhiteSkiff Jobs Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1124 Budapest, Csörsz utca 43. Gesztenyés Torony. ép. 3. em.; Cégjegyzékszám: 01 09 299645; Adószám: 25977426-2-43; elérhetőség: wsjobs@wsjbs.hu; a továbbiakban: „WhiteSkiff Jobs Kft.” vagy „Adatkezelő”) a jelen nyilatkozattól formailag különálló dokumentumokban megtalálható, vagy más módon kifejezetten munkaerő-közvetítés céljából önkéntesen megadott adataimat megismerje, elektronikus és/vagy papír alapon tárolja (tehát a számomra nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban a megadott adataimat kezelje), betartva az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az Adatkezelő saját Adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezéseit.


  Tudomásul veszem, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezésem során referencia személyt jelöltem meg, e személlyel a WhiteSkiff Jobs Kft. munkatársa szakmai tapasztalataim ellenőrzése céljából a kapcsolatot felveheti;


  Hozzájárulok ahhoz, hogy a WhiteSkiff Jobs Kft., mint Adatkezelő a munkaerő-közvetítés céljából megadott adataimat a feltételek fennállása esetén - azaz amennyiben a pályázatomban/önéletrajzomban megadott paraméterek megfelelnek a potenciális munkáltató(k) által előzetesen megadott feltételrendszernek, elvárásoknak – a potenciális munkáltató(k) részére, mint harmadik személy(ek) részére a munkaerő-közvetítési cél megvalósulása érdekében továbbítsa;


  Hozzájárulok ahhoz, hogy a WhiteSkiff Jobs Kft. a rendelkezésére bocsátott adataimat az adataim tárolására szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerben a jelentkezésemtől számított 2 évig eltárolhassa abban az esetben is, ha nem a pályázatom kerül kiválasztásra annak érdekében, hogy az adatkezelő a számomra megfelelő pozíció későbbi megnyílásakor – kifejezetten munkaerő közvetítés céljából - a kapcsolatot velem felvehesse;


  Nyilatkozom, hogy az adatkezelő https://wsjobs.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ linken elérhető, jelen hozzájárulásban foglalt adatkezelésre vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóját, valamint az abban foglalt jogaimat és jogorvoslati lehetőségeimet megismertem és tudomásul vettem.